kontakt:Biuro komisji:

II Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-786 Warszawa ul. Ciszewskiego 8
budynek 23, pokój: 1068
tel. 22-5935622

Sekretarz Komisji:

dr Monika Mikulska
 tel. 502588205
lke_sggw@sggw.pl

PLAN CAMPUSU SGGW